Over Atelier Pro Arte


De geschiedenis van onze vereniging

Vóór 1985 was er Daca b.v.. Hier kregen cursisten les in onder andere tekenen en schilderen. “Er was sprake van massaproduktie. Het was allemaal erg resultaat gericht. Mensen hadden na drie lessen al een schilderij met een lijstje eromheen. Daarna gingen ze verder met het volgende schilderij. Aanwijzingen kregen ze nauwelijks.” Aldus de toenmalige docent Evert Schellens. In 1985 ging Daca failliet en werd de Stichting Academie Pro Arti opgericht.

In februari betrok Pro Arti het oude schoolgebouw van de LOM-school aan de Oudhoornseweg te Alphen aan den Rijn, waar men eerst begon met het opknappen van de leslokalen, het “ombouwen” van de gymnastiekzaal tot expositieruimte en de kleedkamer werd koffiebar.

Dit alles gebeurde dankzij de initiatieven van de Stichting Alphen Promotion en met behulp van (oud) Daca-cursisten.

Op 23 en 24 maart 1985 was de officiële opening, tegelijk met een expositie/”open huis” en op 1 april begonnen de lessen.

In 1989 ging de stichting ter ziele. Een aantal cursisten stak de hoofden bij elkaar en richtten toen de huidige “Vereniging Atelier Pro Arte” op.  (http://www.proarte.nl).

Men kon ook toen nog gebruik maken van het voormalige schoolgebouw aan de Oudhoornseweg. Op een gegeven moment echter (1990?) werd de huur door de Gemeente Alphen opgezegd omdat het gebouw gesloopt diende te worden.

Een nieuw onderkomen werd toen gevonden in het souterrain van het gebouw van de Alphense Woningbouw Stichting aan de Concertweg in Alphen aan den Rijn. Deze ruimte was welliswaar niet zo ruim als het schoolgebouw.
Hier werd getekend en geschilderd tot 1998. Toen werd de huur opgezegd door de Woningbouwstichting, omdat men zelf deze ruimte nodig had.
Een nieuwe geschikte ruimte was echter moeilijk te vinden. Uiteindelijk werd een lokaal in het Wijkcentrum De Bron in Alphen gehuurd. Deze ruimte was echter tamelijk klein met een laag plafond. Enige cursisten hadden het hier niet naar hun zin en zegden hun lidmaatschap op.

Ons atelier
Ons atelier

Door enkele cursisten werd een ruimte in een loods in Hazerswoude-Rijndijk ontdekt, die gehuurd zou kunnen worden. Het nadeel is echter, dat dit buiten Alphen aan den Rijn gelegen is en een aantal cursisten vondt dit een onoverkomelijk bezwaar. Na een hoofdelijke stemming onder de leden werd toch besloten naar deze nieuwe lokatie te gaan. Om deze reden verloor de vereniging weer een aantal leden. Ook het zittende bestuur stapte op.

Er werd een nieuw bestuur gevormd. De loods in Hazerswoude moest echter grondig opgeknapt worden. Enige leden van de vereniging hebben dit in de zomer van 1998 gerealiseerd. Intussen werd er geadverteerd in de regionale bladen, hetgeen een aantal nieuwe leden opleverde, vooral uit de omgeving van Hazerswoude en Koudekerk.

Op 19 september 1998 werd verhuisd naar het nieuwe onderkomen en op 10 oktober was de officiële opening. Sindsdien wordt er zeer enthousiast op onze nieuwe lokatie getekend en geschilderd.

Advertenties